FORGOT YOUR DETAILS?

Академия за ранно детско развитие С-ИВВЕНА

Академия за ранно детско развитие С-ИВВЕНА е създадена с цел да подпомага развитието на деца от раждането до края на 5-тата година и техните семейства. Основната мисия на Академията е ранно и целенасочено комплексно развитие на децата в този най-важен период от техния живот и пълно разгръщане на творческия им потенциал. Академия за ранно детско развитие С-ИВВЕНА провежда активни срещи с родители под формата на семинари и консултации, свързани с въпросите на детското обучение, възпитание и развитие. Провеждат се занимания по метода на Монтесори, йога, ранно музикално образование, KindyROO и още много творчески и арт-дейности.

Създател на Академията е Ивелина Стаменова – педагог и детски психолог, ментор и обучител, лектор, организатор и сертифициран KindyROO учител и други дейности, свързани с ранно детско развитие, майка на две дъщери.

Ива работи професионално с деца от 2006 г. През 2011 г. за първи път в Пловдив въвежда работа с деца по метода на Монтесори и от тогава става верен негов поддръжник.
Провежда активно тренинги и обучения за родители относно проблемите на техните деца и начините за ефективно обучение и възпитание. Професионалните й интереси са насочени основно към периода на ранното детство и възможностите за развитие и ранна интервенция през него.
Ментор е на студенти от специалностите Логопедия, Специална Педагогика и Психология към проект Студентски практики в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ и „Нов Български Университет“ – София. Част от лекторския екип на Фондация „С-ИВВЕНА“, с който ежемесечно провежда практически семинари и обучителни курсове на специалисти логопеди, психолози и педагози – ресурсни и масови учители от цялата страна.
В началото на 2014 г. открива първият за територията на град Пловдив център за ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности „Децата обичат Монтесори“, който може да се посещава целодневно от деца от 2 до 5 години.
Поради огромното й желание да включи и родителите в процеса на обучение и възпитание на своите деца още от най-ранна възраст, през 2015 г създава и Академия за ранно детско развитие за деца от раждането до 3 години, чрез която за първи път дава възможност на пловдивските родители да се докоснат до Монтесори метода, посещавайки ежеседмичните занятия „Монтесори с Мама“, заедно със своите мъници. По този начин, попадайки в една организирана среда, родители и деца имат възможност да откриват заедно света на Монтесори и това да става с ненатрапливата подкрепа на обучени педагози и специалисти по ранно детско развитие от нейния екип.

Академия за ранно детско развитие Ви канят на 
клас „Монтесори с мама“ за деца от 6 месеца до 3 години
Очаквайте нови групи от септември! 

Посещението е само с предварително запазване на място в групата на телефон: 0894 74 88 16 или 032/66 44 33 ; 0884 777 050 – Рецепция ПКИ

Официална Facebook страница – Академия за Ранно Детско Развитие

logo (1)Място на провеждане:
ул. Иван Перпелиев № 5 
Пловдивски Културен Институт
За информация: 032/664433 или 0884 777 050 – Рецепция ПКИ

Print Friendly, PDF & Email
TOP