FORGOT YOUR DETAILS?

DANCE TO THE MAX е първото в България Студио за свободни танци за всички от 5 до 305 години.  Студиото е център за релакс и обучение на непрофесионални танцьори по специална програма, създадена от основателите му преди близо 10 години. Не е задължително да можете да танцувате, важното е да искате да танцувате и да го

DANCE TO THE MAX е първото в България Студио за свободни танци за всички от 5 до 305 години.  Студиото е център за релакс и обучение на непрофесионални танцьори по специална програма, създадена от основателите му преди близо 10 години. Не е задължително да можете да танцувате, важното е да искате да танцувате и да го

DANCE TO THE MAX е първото в България Студио за свободни танци за всички от 5 до 305 години.  Студиото е център за релакс и обучение на непрофесионални танцьори по специална програма, създадена от основателите му преди близо 10 години. Не е задължително да можете да танцувате, важното е да искате да танцувате и да го

DANCE TO THE MAX е първото в България Студио за свободни танци за всички от 5 до 305 години.  Студиото е център за релакс и обучение на непрофесионални танцьори по специална програма, създадена от основателите му преди близо 10 години. Не е задължително да можете да танцувате, важното е да искате да танцувате и да го

DANCE TO THE MAX е първото в България Студио за свободни танци за всички от 5 до 305 години.  Студиото е център за релакс и обучение на непрофесионални танцьори по специална програма, създадена от основателите му преди близо 10 години. Не е задължително да можете да танцувате, важното е да искате да танцувате и да го

DANCE TO THE MAX е първото в България Студио за свободни танци за всички от 5 до 305 години.  Студиото е център за релакс и обучение на непрофесионални танцьори по специална програма, създадена от основателите му преди близо 10 години. Не е задължително да можете да танцувате, важното е да искате да танцувате и да го

TOP