FORGOT YOUR DETAILS?

Една от основополагащите цели в даоистката концепция и във всички древни традиции, свързани с развиването на „здрав дух в здраво тяло“ е да се научим да „съхраняваме Наличното и да го пре-умножаваме“. Едно от имената на това умение е „Изкуството на Пестене на Жизнеността“. То ни учи как постепенно да можем да понасяме все по-големи

TOP