FORGOT YOUR DETAILS?

Организатор

Пловдивски Културен Институт
Телефон
+359884777050
E-mail
info@pki.bg
Уебсайт
https://pki.bg/

Локация

Арт Галерия
ул. Иван Перпелиев 5 - Пловдивски Културен Институт, +359884777050
Практики
QR Code

+359 32 66 44 33, +359 884 777 050

улица „Иван Перпелиев“ 5

info@pki.bg

Дата

28 юни 2024

Час

18:00 - 20:00

Цена

0 лв.

Подир нишката – изложба съвременна бродерия на Боряна Хаджиминчева – БОД

Арт Галерия Пловдивски Културен Институт представя
от 28 юни 2024 /петък
Подир нишката – изложба съвременна бродерия на Боряна Хаджиминчева – БОД

Тези минималистични пана формират една импресия в опит да улови онази невидима част от нас, която като приказна нишка ни води в живота – понякога ни буди от внезапно вдъхновение, друг път не ни оставя да спим от съмнения. Тя се явява в противовес на общоприетото, задължителното, рутината. Тук тя е осъзнато пътуване в състояние на себесъзерцание с цел промяна на настоящето, оглеждащо се с надежда в бъдещето. Емоционалните преживявания и мислите, които го съпътстват са динамични и преминават през различни етапи. Наблюдението на връзката ни с тази част от нас достига до скрит ресурс от сила, който несъмнено притежава всеки от нас. Силата да се изправим срещу страховете и навиците си като дадем воля на чувствата и се спуснем подир нишката, която тръгва от сърцето ни.

Част от платната в ПОДИР НИШКАТА са сякаш съзерцание на играта на светлината и сенките уловено чрез монохромни релефи, вдъхновени от природни форми. Останалите са цветни, емоционални и обстоятелствени, но едновременно с това загадъчни и необвързани с времепространството.

ЗА АВТОРА – Боряна Хаджиминчева – БОД

Като вътрешен, несъзнаван подтик още от бурните си тинейджърски години разучава различни приложни похвати. Този интерес е тясно свързан с изследването и разбирането за вътрешния ѝ свят. Но всичко е разхвърляно и хаотично до момента, в който открива бродерията като изразно средство. Докосвайки се до това изкуство успява да канализира творческия поток у себе си и да му даде посока на развитие, създавайки нещо уникално и отразяващо личния ѝ стил.

В творчеството си се стреми към откровение, хармония и красота, като това е свързано с максималното опростяване и изчистване от всичко излишно.

ENG
FOLLOWING THE THREAD exhibition by Boryana Hadjimincheva – BOD
29th June 2024
Plovdiv Cultural Institute / Ivan Peperliev 5 Str
Official opening: 29 June/ 18:00
These minimalist wall panels form an impression in an attempt to capture that invisible part of us leading us, as a miraculous thread, through life, sometimes waking us in a fit of inspiration, while on other occasions steeling our sleep, filling us with doubts. It appears as a counterbalance to what is generally accepted, obligatory, routine. Here, it is a conscious journey of introspection aiming at changing the present, reflecting about the future in hope. The emotional experiences and thoughts which accompany it are dynamic and pass through different stages. Observing our relation to this part of us unlocks a hidden resource which every one of us undoubtedly has. The strength to rise up and face our fears and habits by granting our feelings free reign and starting to follow the thread coming from our heart.

Some of the wall panels in FOLLOWING THE THREAD seem like contemplation of the interplay between light and shadows captured through monochrome reliefs inspired by natural forms. The others are colour, emotional and circumstantial but at the same time mysterious and not bound to spacetime.

ABOUT THE AUTHOR

As an internal, unconscious urge from the turbulent teenage years, she has been studying various applied art formats. This interest is closely related to studying and understanding her own inner world. But everything is chaotic until the time she discovers embroidery as a means of expression. Through this art she manages to channel the creative flow within and give it direction, creating something unique and a reflection of her own style.

In her art, she seeks honesty, harmony and beauty, and for her, this is related to maximum simplification and letting go of anything unnecessary.

Куратор на изложбата – Илиян Колев

Откриване на 28.06.2024 /петък/ от 18:00 ч.

Изложбата е достъпна за посетители всеки делничен ден от 16:00 до 21:00 часа.

Ще ни откриете на:
ул. Иван Перпелиев № 5  – Пловдивски Културен Институт
Рецепция ПКИ – 032/664433 или 0884 777 050
Facebook: Пловдивски Културен Институт
Instagram: plovdiv_art_center
YouTube: Пловдивски Културен Институт

Пловдивски Културен Институт – НАЙ-ДОБРОТО от НАЙ-ДОБРИТЕ в сърцето на града!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

TOP

Условия за поверителност

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?