Женски сакрален кръг с Гонг медитация – 25 юли 2018г.