„Дневници и пътешествия“ – изложба-живопис на Златка Шеткова – 13 април 2019